A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A kataszteri rendszer többfajta, régi idők megoldatlan problémáiból eredendő nehézséggel küzd. Ennek egyik legjobb példája a „C“ regiszterű parcellák és az „E“ regiszterű parcellák témaköre (továbbiakban az egyszerűség kedvéért „C“ parcellák és „E“ parcellák), melyek a mindennapi életben sok fejtörést okoznak az átlagemberek és a szakemberek körében is.

A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A „C“ és „E“ parcellák kialakulásanak okai a 20. század viharos évtizedeiben keresendőek. Az ingatlanjogi változásokat 1951 – ig az úgyn. telekkönyvi betétek („pozemkovo knižná vložka“) tartalmazták. A bejegyzések szabályozása hasonlított a mostani kataszteri rendszerhez, a tulajdonosnak az számított, aki a telekkönyvben volt bejegyezve („intabulačný systém“), az állami hivatalok és a polgárok is kötelesek voltak minden hivatalos dokumentumot és szerződést bejegyzésre küldeni. Természetesen a telekkönyvi rendszernek is volt hátránya, a tulajdosok és egyéb személyek adatai kimerültek az egyén keresztnevének és vezetéknevének bejegyzésénél. Ezzel a problémával foglalkoztam az ismeretlen tulajdonosokkal foglalkozó írásban.

A komunista ideológia előretörése után 1951 és 1964 között a telekkönyvi rendszer annyiban változott az előző évtizedekhez képest, hogy a bejegyzések már nem voltak kötelezőek, a telekkönyvi kivonatok adatai ebben az időszakban már hiányosak.

1964 az új polgári törvénykönyv elfogadásának éve (amely a mai napig hatályos!, természetesen sok változtatással), mely a telekkönyvi rendszer megszűnését és az ingatlannyilvántartás („evidencia nehnuteľností“) bevezetését hozta. Az ingatlannyilvántartás a telekhasználati jog nyilvántartását helyezte előtérbe a tulajdonjog kárára, az 1964 és 1989 között vezetett ingatlannyivántartás főleg a külterületek esetében nagyon hiányos adatokat tartalmazott.

A szövetkezesítés után összefüggő mezőgazdasági területek alakultak, amelyek használójaként a szövetkezetek kerültek a nyilvántartásba, a térképek szintúgy a reális használatot tükrözték.

1989 novemberében eljött a demokratikus rendszerváltás mely után az elhanyagolt kataszteri nyilvántartással is kezdeni kellett valamit. A következő megoldás született:

  • „C“ regiszter, amely az ország egész területét lefedte, az ingatlannyilvántartásban található, szövetkezet által használt összefüggő területek jelentették az alapját,
  • „E“ regiszter, mely tartalmát a telekkönyvi rendszer 1964 – ig vezetett adatai jelentették, melyeknél szükség volt a telekrendezési elveket is elfogadni, hisz rengeteg volt az úgyn. nevesítetlen földterület („pôda neznámych vlastníkov“).

Tehát az új állapotot úgy képzeljük el, mint 2 egymásra helyezett réteget, melynél az E regiszter jelenti az úgymond régi, hisztorikus, de ugyanúgy hivatalos réteget („mapa určeného operátu“), a C regiszter pedig a használati, nyilvántartás által vezetett réteget („katastrálna mapa“). Az ingatlankataszter célja, hogy az E regiszter parcelláit sikerüljön átalakítani és bemérni a C regiszterbe, ez jelenleg földmérési vázlatrajzzal lehetséges („geometrický plán“).

Ha valakinek nem világos a 2 regiszter gyakorlati működése, ábrázolása, ne csüggedjen. A következő képeken megpróbálok kicsit tiszta vizet önteni a pohárba.

 kataszter 1..jpg

A képen piros vonallal elválasztottam Szlovákia és Ausztria közti államhatárt. Tisztán látni a két ország mezőgazdasága közti különbségeket. A jobb oldalon, Szlovákia területén nagy kiterjedésű mezőgazdasági földek művelése zajlik. A bal oldalon viszont láthatjuk, hogy Ausztriában keskeny barna és zöld földsávok váltakoznak – a kisgazdák kisebb –nagyobb kiterjedésű földjei, a hozzájuk vezető utakkal. A szocializmus előtti időkben így néztek ki őseink földjei is, melyek az E regiszterünk alapját adják. A szövetkezesítés után viszont  az összefüggő művelés megszüntette az E regiszterű földek természetes határait, így fordulhat elő, hogy sok tulajdonos E parcellája egy nagy kiterjedésű C parcella közepén található, hozzáférést jelentő út nélkül.

 kataszter 2..jpg

 

kataszter 3..jpg

 

A két képen ugyanaz a térkérészlet látható. Az első képen csak a C parcellák megjelenítését választottam, a földterületek határa feketével van jelölve. A második képen a C mellett az E regisztert is láthatjuk, a térképrészlet felső részén rengeteg zöld vonallal jelölt kisebb terület is megjelent. Ezek tehát az E regiszterben vezetett parcellák, a tulajdonjog is az E regiszterben található. A térképrészlet alsó részén csak feketével jelölt területeket látunk, ez azt jelenti, hogy a tulajdonjog már a C regiszterben van vezetve. Kataszteri viszonylatban ez nevezhető ideális állapotnak.

A fenti példák tekintetében zárszóként kijelenthető, hogy törvényalkotóink földjeink nyilvántartását sikeresen túlbonyolították. A kedves olvasóval megosztanék egy két pontból álló egyszerű szabályt, amely segítséget nyújthat a mindennapi életben a kataszteri nyilvántartás böngészése során:
1. ha egy földrészlet C és E regiszterben is vezetve van, a tulajdonjog az E parcellához kötődik - a tulajdonlapon az E parcella tulajdonosa található. A C parcellát ebben az esetben nem találjuk meg semmilyen tulajdonlapon.
 2. C parcella akkor található tulajdonlapon, ha az adott földrészletet csak C parcella alkotja. 

Ezt feltétlenül olvasd el!

Miért tiltakoznak a gazdák? Mi a baj a földtörvényekkel? III. részMiért tiltakoznak a gazdák? Mi a baj a földtörvényekkel? III. rész

Ezek még érdekelhetik

Cikksorozatunk második részét olvassa a kedves érdeklődő, mely során megpróbálkozom érthető módon elmagyarázni a földtörvényeink által előírt szabályozási rendszert nemcsak a mezőgazdasággal foglalkozó szakembereknek, de a témában kevésbé otthon lévő laikusoknak is.
Teljes cikk
Végre megtaláltuk álmaink otthonát, amelyet kerestünk. Bizonyos dolgokat viszont figyelembe kell vennünk még mielőtt fejest ugranánk a vásárlásba és szerződéssel köteleznénk magunkat. Először mindig meg kell néznünk a tulajdonlapot/tulajdonlapokat, amelyek az ingatlanhoz tartozhatnak. Szlovákiában a www.katasterportal.sk weboldalon szabadon hozzáférhetünk minden tulajdonlaphoz. Miért fontos ez? Vajon mit is kell nézni rajta és mi mit jelent? A cikkben erre választ találnak.
Teljes cikk
Mikor még csak azon gondolkodik, hogy piacra dobná ingatlanát, nyugodt szívvel forduljon egy ingatlanközvetítőhöz segítségért, hiszen vele átbeszélheti azokat a kérdéseket, amelyek az Ön ingatlanának értékesítését érintik. Egy jó ingatlanközvetítő mindig szívesen ad tanácsokat, hogy elkerülje azokat a hibákat, amelyek végül az Ön zsebéből vennék ki a pénzt.
Teljes cikk
Az utóbbi időszak forró témája a földművelésügyi tárca és a gazdák vitája, az agrárszektor működésének kritikája, amely országos traktorfelvonulásban csúcsosodott ki. Szlovákia déli régiója termőföldben gazdag vidék, a mezőgazdasági munka gazdag tradíciókra tekint vissza, sok járásban még jelenleg is a legfontosabb bevételi forrásnak tekinthető. Kijelenthető, hogy széles réteget érintő kényes problémáról van szó.
Teljes cikk
A gazdákat és mezőgazdasági földek tulajdonosait érintő földtörvények 3. záró cikkét olvassa a kedves érdeklődő. Befejező részben a pótföldekkel („náhradné pozemky“) kapcsolatos tudnivalókat igyekeztem körüljárni.
Teljes cikk
A következőkben a szlovákiai kataszterrel kapcsolatos alapinformációkat osztunk meg, és a leggyakrabban elhangzott kérdésekre adunk választ.
Teljes cikk