A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A kataszteri rendszer többfajta, régi idők megoldatlan problémáiból eredendő nehézséggel küzd. Ennek egyik legjobb példája a „C“ regiszterű parcellák és az „E“ regiszterű parcellák témaköre (továbbiakban az egyszerűség kedvéért „C“ parcellák és „E“ parcellák), melyek a mindennapi életben sok fejtörést okoznak az átlagemberek és a szakemberek körében is.

A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A „C“ és „E“ parcellák kialakulásanak okai a 20. század viharos évtizedeiben keresendőek. Az ingatlanjogi változásokat 1951 – ig az úgyn. telekkönyvi betétek („pozemkovo knižná vložka“) tartalmazták. A bejegyzések szabályozása hasonlított a mostani kataszteri rendszerhez, a tulajdonosnak az számított, aki a telekkönyvben volt bejegyezve („intabulačný systém“), az állami hivatalok és a polgárok is kötelesek voltak minden hivatalos dokumentumot és szerződést bejegyzésre küldeni. Természetesen a telekkönyvi rendszernek is volt hátránya, a tulajdosok és egyéb személyek adatai kimerültek az egyén keresztnevének és vezetéknevének bejegyzésénél. Ezzel a problémával foglalkoztam az ismeretlen tulajdonosokkal foglalkozó írásban.

A komunista ideológia előretörése után 1951 és 1964 között a telekkönyvi rendszer annyiban változott az előző évtizedekhez képest, hogy a bejegyzések már nem voltak kötelezőek, a telekkönyvi kivonatok adatai ebben az időszakban már hiányosak.

1964 az új polgári törvénykönyv elfogadásának éve (amely a mai napig hatályos!, természetesen sok változtatással), mely a telekkönyvi rendszer megszűnését és az ingatlannyilvántartás („evidencia nehnuteľností“) bevezetését hozta. Az ingatlannyilvántartás a telekhasználati jog nyilvántartását helyezte előtérbe a tulajdonjog kárára, az 1964 és 1989 között vezetett ingatlannyivántartás főleg a külterületek esetében nagyon hiányos adatokat tartalmazott.

A szövetkezesítés után összefüggő mezőgazdasági területek alakultak, amelyek használójaként a szövetkezetek kerültek a nyilvántartásba, a térképek szintúgy a reális használatot tükrözték.

1989 novemberében eljött a demokratikus rendszerváltás mely után az elhanyagolt kataszteri nyilvántartással is kezdeni kellett valamit. A következő megoldás született:

  • „C“ regiszter, amely az ország egész területét lefedte, az ingatlannyilvántartásban található, szövetkezet által használt összefüggő területek jelentették az alapját,
  • „E“ regiszter, mely tartalmát a telekkönyvi rendszer 1964 – ig vezetett adatai jelentették, melyeknél szükség volt a telekrendezési elveket is elfogadni, hisz rengeteg volt az úgyn. nevesítetlen földterület („pôda neznámych vlastníkov“).

Tehát az új állapotot úgy képzeljük el, mint 2 egymásra helyezett réteget, melynél az E regiszter jelenti az úgymond régi, hisztorikus, de ugyanúgy hivatalos réteget („mapa určeného operátu“), a C regiszter pedig a használati, nyilvántartás által vezetett réteget („katastrálna mapa“). Az ingatlankataszter célja, hogy az E regiszter parcelláit sikerüljön átalakítani és bemérni a C regiszterbe, ez jelenleg földmérési vázlatrajzzal lehetséges („geometrický plán“).

Ha valakinek nem világos a 2 regiszter gyakorlati működése, ábrázolása, ne csüggedjen. A következő képeken megpróbálok kicsit tiszta vizet önteni a pohárba.

 kataszter 1..jpg

A képen piros vonallal elválasztottam Szlovákia és Ausztria közti államhatárt. Tisztán látni a két ország mezőgazdasága közti különbségeket. A jobb oldalon, Szlovákia területén nagy kiterjedésű mezőgazdasági földek művelése zajlik. A bal oldalon viszont láthatjuk, hogy Ausztriában keskeny barna és zöld földsávok váltakoznak – a kisgazdák kisebb –nagyobb kiterjedésű földjei, a hozzájuk vezető utakkal. A szocializmus előtti időkben így néztek ki őseink földjei is, melyek az E regiszterünk alapját adják. A szövetkezesítés után viszont  az összefüggő művelés megszüntette az E regiszterű földek természetes határait, így fordulhat elő, hogy sok tulajdonos E parcellája egy nagy kiterjedésű C parcella közepén található, hozzáférést jelentő út nélkül.

 kataszter 2..jpg

 

kataszter 3..jpg

 

A két képen ugyanaz a térkérészlet látható. Az első képen csak a C parcellák megjelenítését választottam, a földterületek határa feketével van jelölve. A második képen a C mellett az E regisztert is láthatjuk, a térképrészlet felső részén rengeteg zöld vonallal jelölt kisebb terület is megjelent. Ezek tehát az E regiszterben vezetett parcellák, a tulajdonjog is az E regiszterben található. A térképrészlet alsó részén csak feketével jelölt területeket látunk, ez azt jelenti, hogy a tulajdonjog már a C regiszterben van vezetve. Kataszteri viszonylatban ez nevezhető ideális állapotnak.

A fenti példák tekintetében zárszóként kijelenthető, hogy törvényalkotóink földjeink nyilvántartását sikeresen túlbonyolították. A kedves olvasóval megosztanék egy két pontból álló egyszerű szabályt, amely segítséget nyújthat a mindennapi életben a kataszteri nyilvántartás böngészése során:
1. ha egy földrészlet C és E regiszterben is vezetve van, a tulajdonjog az E parcellához kötődik - a tulajdonlapon az E parcella tulajdonosa található. A C parcellát ebben az esetben nem találjuk meg semmilyen tulajdonlapon.
 2. C parcella akkor található tulajdonlapon, ha az adott földrészletet csak C parcella alkotja. 

Ezt feltétlenül olvasd el!

Mi lesz a lakáshitel kamatokkal? - Bankinfó 2019/ IQMi lesz a lakáshitel kamatokkal? - Bankinfó 2019/ IQ

Ezek még érdekelhetik

Vannak akik, már egy ideje boldog, közös pillanataikat élik meg új otthonukban, mások még csak kezdik megszokni, hogy ingatlantulajdonosokká váltak. Az azonban közös bennük, hogy amennyiben az előző évben vásárolták ingatlanukat, január végéig kötelesek azt bejelenteni, az ingatlanadó (daň z nehnuteľnosti) kiszámítása miatt. Az ingatlanadót mindig annak a városnak vagy a községnek fizetjük, ahol az ingatlanunk van. Az ingatlanadó mértékét minden helyiség maga szabja meg.
Teljes cikk
Végre megtaláltuk álmaink otthonát, amelyet kerestünk. Bizonyos dolgokat viszont figyelembe kell vennünk még mielőtt fejest ugranánk a vásárlásba és szerződéssel köteleznénk magunkat. Először mindig meg kell néznünk a tulajdonlapot/tulajdonlapokat, amelyek az ingatlanhoz tartozhatnak. Szlovákiában a www.katasterportal.sk weboldalon szabadon hozzáférhetünk minden tulajdonlaphoz. Miért fontos ez? Vajon mit is kell nézni rajta és mi mit jelent? A cikkben erre választ találnak.
Teljes cikk
Az utóbbi időszak forró témája a földművelésügyi tárca és a gazdák vitája, az agrárszektor működésének kritikája, amely országos traktorfelvonulásban csúcsosodott ki. Szlovákia déli régiója termőföldben gazdag vidék, a mezőgazdasági munka gazdag tradíciókra tekint vissza, sok járásban még jelenleg is a legfontosabb bevételi forrásnak tekinthető. Kijelenthető, hogy széles réteget érintő kényes problémáról van szó.
Teljes cikk
A gazdákat és mezőgazdasági földek tulajdonosait érintő földtörvények 3. záró cikkét olvassa a kedves érdeklődő. Befejező részben a pótföldekkel („náhradné pozemky“) kapcsolatos tudnivalókat igyekeztem körüljárni.
Teljes cikk
A LAKÁSKULTÚRA napja (június első szombatja) alkalmából elárulunk 10 trükköt, amelytől nagyobbnak tűnhet a hálószoba.
Teljes cikk
A LAKÁSKULTÚRA napja alkalmából elárulunk 10 trükköt, amelytől nagyobbnak tűnhet a hálószoba.
Teljes cikk