A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A kataszteri rendszer többfajta, régi idők megoldatlan problémáiból eredendő nehézséggel küzd. Ennek egyik legjobb példája a „C“ regiszterű parcellák és az „E“ regiszterű parcellák témaköre (továbbiakban az egyszerűség kedvéért „C“ parcellák és „E“ parcellák), melyek a mindennapi életben sok fejtörést okoznak az átlagemberek és a szakemberek körében is.

A „C“ és „E“ regiszterű parcellák hálójában

A „C“ és „E“ parcellák kialakulásanak okai a 20. század viharos évtizedeiben keresendőek. Az ingatlanjogi változásokat 1951 – ig az úgyn. telekkönyvi betétek („pozemkovo knižná vložka“) tartalmazták. A bejegyzések szabályozása hasonlított a mostani kataszteri rendszerhez, a tulajdonosnak az számított, aki a telekkönyvben volt bejegyezve („intabulačný systém“), az állami hivatalok és a polgárok is kötelesek voltak minden hivatalos dokumentumot és szerződést bejegyzésre küldeni. Természetesen a telekkönyvi rendszernek is volt hátránya, a tulajdosok és egyéb személyek adatai kimerültek az egyén keresztnevének és vezetéknevének bejegyzésénél. Ezzel a problémával foglalkoztam az ismeretlen tulajdonosokkal foglalkozó írásban.

A komunista ideológia előretörése után 1951 és 1964 között a telekkönyvi rendszer annyiban változott az előző évtizedekhez képest, hogy a bejegyzések már nem voltak kötelezőek, a telekkönyvi kivonatok adatai ebben az időszakban már hiányosak.

1964 az új polgári törvénykönyv elfogadásának éve (amely a mai napig hatályos!, természetesen sok változtatással), mely a telekkönyvi rendszer megszűnését és az ingatlannyilvántartás („evidencia nehnuteľností“) bevezetését hozta. Az ingatlannyilvántartás a telekhasználati jog nyilvántartását helyezte előtérbe a tulajdonjog kárára, az 1964 és 1989 között vezetett ingatlannyivántartás főleg a külterületek esetében nagyon hiányos adatokat tartalmazott.

A szövetkezesítés után összefüggő mezőgazdasági területek alakultak, amelyek használójaként a szövetkezetek kerültek a nyilvántartásba, a térképek szintúgy a reális használatot tükrözték.

1989 novemberében eljött a demokratikus rendszerváltás mely után az elhanyagolt kataszteri nyilvántartással is kezdeni kellett valamit. A következő megoldás született:

  • „C“ regiszter, amely az ország egész területét lefedte, az ingatlannyilvántartásban található, szövetkezet által használt összefüggő területek jelentették az alapját,
  • „E“ regiszter, mely tartalmát a telekkönyvi rendszer 1964 – ig vezetett adatai jelentették, melyeknél szükség volt a telekrendezési elveket is elfogadni, hisz rengeteg volt az úgyn. nevesítetlen földterület („pôda neznámych vlastníkov“).

Tehát az új állapotot úgy képzeljük el, mint 2 egymásra helyezett réteget, melynél az E regiszter jelenti az úgymond régi, hisztorikus, de ugyanúgy hivatalos réteget („mapa určeného operátu“), a C regiszter pedig a használati, nyilvántartás által vezetett réteget („katastrálna mapa“). Az ingatlankataszter célja, hogy az E regiszter parcelláit sikerüljön átalakítani és bemérni a C regiszterbe, ez jelenleg földmérési vázlatrajzzal lehetséges („geometrický plán“).

Ha valakinek nem világos a 2 regiszter gyakorlati működése, ábrázolása, ne csüggedjen. A következő képeken megpróbálok kicsit tiszta vizet önteni a pohárba.

 kataszter 1..jpg

A képen piros vonallal elválasztottam Szlovákia és Ausztria közti államhatárt. Tisztán látni a két ország mezőgazdasága közti különbségeket. A jobb oldalon, Szlovákia területén nagy kiterjedésű mezőgazdasági földek művelése zajlik. A bal oldalon viszont láthatjuk, hogy Ausztriában keskeny barna és zöld földsávok váltakoznak – a kisgazdák kisebb –nagyobb kiterjedésű földjei, a hozzájuk vezető utakkal. A szocializmus előtti időkben így néztek ki őseink földjei is, melyek az E regiszterünk alapját adják. A szövetkezesítés után viszont  az összefüggő művelés megszüntette az E regiszterű földek természetes határait, így fordulhat elő, hogy sok tulajdonos E parcellája egy nagy kiterjedésű C parcella közepén található, hozzáférést jelentő út nélkül.

 kataszter 2..jpg

 

kataszter 3..jpg

 

A két képen ugyanaz a térkérészlet látható. Az első képen csak a C parcellák megjelenítését választottam, a földterületek határa feketével van jelölve. A második képen a C mellett az E regisztert is láthatjuk, a térképrészlet felső részén rengeteg zöld vonallal jelölt kisebb terület is megjelent. Ezek tehát az E regiszterben vezetett parcellák, a tulajdonjog is az E regiszterben található. A térképrészlet alsó részén csak feketével jelölt területeket látunk, ez azt jelenti, hogy a tulajdonjog már a C regiszterben van vezetve. Kataszteri viszonylatban ez nevezhető ideális állapotnak.

A fenti példák tekintetében zárszóként kijelenthető, hogy törvényalkotóink földjeink nyilvántartását sikeresen túlbonyolították. A kedves olvasóval megosztanék egy két pontból álló egyszerű szabályt, amely segítséget nyújthat a mindennapi életben a kataszteri nyilvántartás böngészése során:
1. ha egy földrészlet C és E regiszterben is vezetve van, a tulajdonjog az E parcellához kötődik - a tulajdonlapon az E parcella tulajdonosa található. A C parcellát ebben az esetben nem találjuk meg semmilyen tulajdonlapon.
 2. C parcella akkor található tulajdonlapon, ha az adott földrészletet csak C parcella alkotja. 

Ezt feltétlenül olvasd el!

Miért tiltakoznak a gazdák? Mi a baj a földtörvényekkel? III. részMiért tiltakoznak a gazdák? Mi a baj a földtörvényekkel? III. rész

Ezek még érdekelhetik

Mikor még csak azon gondolkodik, hogy piacra dobná ingatlanát, nyugodt szívvel forduljon egy ingatlanközvetítőhöz segítségért, hiszen vele átbeszélheti azokat a kérdéseket, amelyek az Ön ingatlanának értékesítését érintik. Egy jó ingatlanközvetítő mindig szívesen ad tanácsokat, hogy elkerülje azokat a hibákat, amelyek végül az Ön zsebéből vennék ki a pénzt.
Teljes cikk
Adóságba verjem magam 30 évre vagy dobáljam ki a pénzt egy lakásra, amely sose lesz az enyém? Az otthont keresők egyik fele csak saját ingatlanában érzi jól magát, a másik csoportnak az albérlet ad szabadságérzetet, amit semmi pénzért el nem cserélnének. Az igazság az, hogy nem lehet, és nem is kell igazságot tenni ebben a kérdésben. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy melyik megoldás felel meg neki a legjobban.
Teljes cikk
Vannak akik, már egy ideje boldog, közös pillanataikat élik meg új otthonukban, mások még csak kezdik megszokni, hogy ingatlantulajdonosokká váltak. Az azonban közös bennük, hogy amennyiben az előző évben vásárolták ingatlanukat, január végéig kötelesek azt bejelenteni, az ingatlanadó (daň z nehnuteľnosti) kiszámítása miatt. Az ingatlanadót mindig annak a városnak vagy a községnek fizetjük, ahol az ingatlanunk van. Az ingatlanadó mértékét minden helyiség maga szabja meg.
Teljes cikk
Cikksorozatunk második részét olvassa a kedves érdeklődő, mely során megpróbálkozom érthető módon elmagyarázni a földtörvényeink által előírt szabályozási rendszert nemcsak a mezőgazdasággal foglalkozó szakembereknek, de a témában kevésbé otthon lévő laikusoknak is.
Teljes cikk
A következőkben a szlovákiai kataszterrel kapcsolatos alapinformációkat osztunk meg, és a leggyakrabban elhangzott kérdésekre adunk választ.
Teljes cikk
A világon minden fejlődik, ezért érvénybe lépett a Polgári törvénykönyv által szabályozott bérleti szerződés mellett a rövidtávra kötött lakásbérleti szerződés is (Zmluva o krátkodobom nájme bytu). A rendszerváltás óta ez volt az első jelentősebb változtatás a bérleti szerződések terén, amire már nagy szükség volt.
Teljes cikk